Jönköping

Snabbutredning om ny järnväg

Nu ska det utredas om det kan bli nya höghastighetsjärnvägar kring Jönköping.

Idag har regeringen gett Banverket klartecken att påbörja en snabbutredning när det gäller en utbyggnad av Götalandsbanan och Europabanan, det skriver di.se

Redan den 1 juni i år ska Banverkets analys vara klar.

Götalandsbanan är tänkt att bli en fortsättning på ostlänken mellan Stockholm och Linköping och gå via Jönköping till Göteborg.

Europabanan skulle gå från Jönköping till Helsingborg.