Byråkrati oroar blivande företagare

Mer än varannan elev på landets naturbruksgymnasier säger sig vara mycket oroad över det regelverk och den byråkrati som kopplas till nyföretagande. Det framgår av en enkät från LRF Ungdom.

Emanuel Bengtsson och Erik Nilsson går på jordbrukslinjen i Ingelstad. De planerar att bli egna företagare. 

-Det känns som om det är ganska mycket om man skulle starta eget, man är lite rädd för det faktiskt.

Är det ett hinder för dig?

-Ja, det tror jag. Det tar mycket onödig tid.

-Förr i tiden var det inte så mycket pappersarbete, så för gamla bönder är det nog rätt jobbigt.

Är det något som oroar dig?

-Kanske, säger Emanuel Bengtsson och Erik Nilsson.

Enligt LRF Ungdom finns det risk att många elever på naturbruksgymnasier låter bli att satsa på en bana som företagare, på grund av regelkrånglet.

Regeringen har som ett uttalat mål att förenkla regelverken, det säger Jöran Hägglund, statssekreterare på näringsdepartementet.

-Målet är att företagens kostnader för att hantera regler ska minska med 25 procent. Det innebär ju inte per automatik att antalet regler måste minska med 25 procent, men det ska bli mindre krångligt för företagaren att hantera regler, och ge mer tid över för att hantera sin affärsverksamhet, säger Jöran Hägglund, statssekreterare på näringsdepartementet.


Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se