Karlstad

Universitetet får forskarskola

Karlstads universitet får i konkurrens med 21 sökande lärosäten en av landets forskarskolor inom lärarlyftet.

18 miljoner kronor satsas på höjd utbildningsnivå till lärarna och ökad forskning inom skolvärlden. Forskarskolan i Karlstad ska vända sig till yrkesverksamma lärare inom historia och samhällskunskap, och hålla på i tre år.