Fallet Kim

Värnamo anmäls till länsstyrelsen

Föreningen Pappaliv kommer att anmäla de ansvariga politikerna i medborgarnämnden i Värnamo kommun till länsstyrelsen efter deras handlande i fallet med omhändertagandet av den nu tre månader gamla bebisen Kim. De har brutit mot flera punkter i socialtjänstlagen, säger Anders Dahlberg på föreningen Pappaliv.

Enligt föreningen Pappaliv, så har kommunen brustit i att ge de råd och vård till bebisens föräldrar, som de är skyldiga att göra enligt socialtjänstlagen.

De har också brustit i de mål som finns i lagen, som säger att kommunen ska agera utifrån barnets bästa med hänsyn till människans självbestämmande och integritet, enligt Anders Dahlberg och föreningen Pappaliv, som nu kommer att anmäla de ansvariga politikerna till länsstyrelsen, som är kommunens tillsynsmyndighet.

Kristdemokraten Arnold Carlzon, som är ordförande i medborgarnämnden i Värnamo kommun, tillbakavisar kritiken och hävdar att man inte kunnat agera tidigare i fallet och ge det rätta stödet innan barnet var fött.