gävle

Gamla biografer ska dokumenteras

Röda Kvarn, Spegeln, Royal, Roxy...Nu planeras en bok om Gävles gamla biografer. Duon bakom boken - lokalhistorikern Jan G Ljungström och förre bibliotekarien Erik Modin - ansöker nu om projektstöd på 50 000 kronor ur Per Muréns Donationsfond.

Flera städer har dokumenterat sina biografer - bland annat Stockholm, Malmö och Uppsala - och nu är det Gävles tur, tycker duon som ligger bakom satsningen.

Målet är att kartlägga varje biograf och deras verksamhet.