Sundsvall

Många vuxna minskar mobbning

En lågstadieskola i Sundsvall, S:t Olofskolan, har kommit på något av ett succékoncept när det gäller att bekämpa mobbning. Lärare och elever har tillsammans utvecklat ett rastverksamhetsprogram som innebär att fler vuxna ska vara närvarande vid elevernas raster.

Idén kom när eleverna i ett elevråd tyckte att de saknade vuxnas närvaro på rasterna. Rastvakternas närvaro har bidragit till att lektionstimmarna blivit lugnare och att eleverna kan fokusera på skolan bättre.

En viktig del i rastverksamheten för S:t Olofskolan är att satsa på att ha många vuxna ute per rast. I regel har skolan åtta rastvakter ute samtidigt, något som fritidspedagog Patrik Högström tycker skiljer skolan från andra.

– Alla skolor har ju rastvakter. Men unikt för S:t Olofskolan är att vi har så många.

Eleverna ser positivt på S:t Olofskolans rastverksamhet. De tycker också att bråken har minskat, något som rektor Kerstin Wikman ser som mycket positivt i ledet att bekämpa mobbningen.

– Vi upplever att det bråkas mindre och på så vis bekämpas mobbning.

Therés Bylund