Sjuhärad

Ny chans till bidrag efter Gudrun

Regeringen stödjer flera markägare i bland annat Sjuhäradsbygden och ger Vägverket bakläxa för att man nekat markägarna bidrag för förstörda skogsbilvägar efter stormen Gudrun för tre år sedan.

Vägarna kördes sönder av tunga virkestransporter i stormens spår men Vägverket nekade bidrag på grund av att vägarna hade skyltar som förbjöd motorfordonstrafik. Därmed var de inte tillgängliga för allmänheten.

Enligt regeringen kan skyltarna inte vara skäl nog att inte ge bidrag.

Därför tvingas Vägverket nu ta upp bidragsanspråken från 39 markägare i bland annat Töllsjö, Fristad, Ambjörnarp, Seglora, Kinna, Kinnarumma, Rävlanda, Målsryd och Hajom.