Båstad

Fler hotbrev i Båstad

Även en förtroendevald politiker i Båstads kommun har hotats via brev den senaste veckan. Polisen tror att brevet kommer från samma avsändare som hotade att spränga gymnasieskolan i Båstad. Hoten uppges ha kopplingar till ett planerat golfbanebygge.

Samma dag som det skriftliga hotet om att spränga gymnasieskolan i Båstad postades så postades även ett hot som var adresserat till en förtroendevald politiker i Båstads kommun.

Polisen tog hoten på allvar och valde att stänga gymnasieskolan på onsdagen och spärra av området runt byggnaden. Båda hoten handlar om att någon är upprörd över att kommunstyrelsen sagt ja till en detaljplan för en golfbana i Påarp.

I hotbrevet till politikern skriver avsändaren att politikern ska göra allt vad denne kan för att stoppa golfbanebygget annars kan inte avsändaren svara för vad som händer.

Polisen vill inte berätta vem politikern är eller vilken parti personen hör till. De båda breven har nu skickats till statens kriminaltekniska laboratorium, SKL för analys efter spår eller DNA.