LINKÖPING

Mp vill ha policy för utrotningshotad fisk

Situationen för många av våra traditionella matfiskar är allvarlig. Enligt Världsnaturfonden, WWF, är 75 procent av världens fiskebestånd fullt utnyttjade eller hotas av överfiskning.

Miljöpartiet i Linköping vill därför att kommunen antar en policy om att inte servera utrotningshotad fisk i kommunens regi.

- Linköpings kommun är ju en stor konsument och har då en stor makt. Policyn blir en hjälp för dom som köper in mat i kommunens verksamheter, säger Annika Lillemets, gruppledare för miljöpartiet i Linköping.

Fisk är nyttigt och dom flesta av oss skulle säkert må bra av att äta mer fisk. Problemet är bara att enligt WWF så är 75 procent av världens fiskebestånd fullt utnyttjade eller hotas av överfiskning.

Därför har WWF tagit fram rekomendationer på fisk och skaldjur som man bör undvika och på den röda listan över fisk som man bör låta bli finns bland annat torsk och rödspätta.

Miljöpartiet i Linköping vill nu att kommunen antar en policy om att inte servera hotad fisk i verksamhet finansierad eller arrangerad av kommunen.

- Jag tror att många av dem som severar mat i kommunens verksamheter är medvetna om situationen, men rekomendationerna ändras ju allt efter som olika arter blir hotade eller kanske mår lite bättre, säger Annika Lillemets.

Anton Frank
anton.frank@sr.se