Borlänge

(s)-oro för Väg- och Banverket

Det finns en oro för vad som ska hända med Vägverkets och Banverkets huvudkontor i Borlänge. Framför allt är det planerna på att bolagisera de båda verkens produktionen som inger oro. Peter Hultqvist (s) vill nu i riksdagen ha besked av infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) om vad som är på gång.