STOCKHOLM

Pensionsavgångar kan ge brist på lärare

De stora pensionsavgångarna de närmsta åren kan leda till att det blir lärarbrist i Stockholm skolor. En stor andel av Stockholms kommunala lärare kommer att pensioneras under de kommande åren.

- Fram till 2015 så räknar vi med att 30 procent av de som är lärare idag kommer att ha gått i pension, säger Lotta Edholm (fp), skolborgarråd i Stockholm.

I Stockholms kommunala skolor kommer de närmaste åren knappt 30 procent av dagens drygt 5 000 lärare att gå i pension. Det innebär att runt 1500 lärare måste ersättas fram till 2015.

Det är de stora pensionsavgångarna från 40-talisterna som ger den här situationen - och det är inte bara i Stockholm som problemet finns. I framtiden kan det innebära en bristsituation, säger Lars Erik Olofson vid lärarutbildningen på Stockholms universitet.

- Det finns ju problem till exempel när det gäller yrkeslärare till gymnasieskolan och förskolan, och där gör vi ju särskilda satsningar också, men där behövs det fler som vill utbilda sig, helt klart.

Andra områden där det kan bli brist på lärare framöver gäller lärare i främmande språk och i naturvetenskapliga ämnen, enligt Lars-Erik Olofsson. Och enligt honom så märker de en viss minskning av intresset för lärarutbildningen.

- Ja, vi märker att söktrycket har minskat de senaste åren, så mycket är klart, men vilka orsaker det har, det vet vi inte, säger Lars Erik Olofsson vid lärarutbildningen.

Erik Andersson

erik.andersson@sr.se