Jönköping

Lokalt försäkringscenter invigt

Det ska bli lättare att komma i kontakt med Försäkringskassan, för idag invigdes ett lokalt försäkringscenter i Jönköping, som ska hantera de ärenden som kräver personlig kontakt.

-Speciellt sjukskrivna och funktionshindrade kommer att märka av den mer personliga servicen. Men det ska bli betydligt enklare för alla att vara en av Försäkringskassans kunder. Det säger Klas Rydell som är områdeschef för Försäkringskassan i Jönköping.

Även om det finns grupper av Försäkringskassans kunder som kommer att prioriteras i de personliga mötena på det nyinvigda försäkringscentret i Jönköping, kommer det även att erbjudas fler tjänster för alla, som har ett ärende eller en fråga till Försäkringskassan. Utökade telefontider och internettjänster, som påminner om bankernas internetservice, kommer att upprättas under året. Och Klas Rydell är optimistisk inför vad kunderna kommer att tycka om det nya centret när det är färdigt.