Övedskloster

Vägverket vill locka mesar

Efter en satsning för att värna blommorna längst vägarna vill Vägverket nu också locka fåglar. Genom att hänga upp 300 fågelholkar i träd vid rastplatser och längst med alléer i sydvästra Skåne hoppas vägverket att fåglarna ska flytta in.

- Ett av våra mål är att arbeta för en god miljö och det handlar inte bara om att minska buller och sänka utsläpp utan även att värna och flora och fauna, säger Hans Åström på Vägverket.

Längst med den tre kilometer långa allen vid Övedskloster kommer det att bli tätbefolkat om allt går som det ska. Närmare 30 holkar har hängts upp här i olika storlekar för att locka framför allt mesar och starar att flytta in.

Till skillnad från andra holkar sitter de här inte fast vid stammen utan hänger i en ögla ute i grenarna. Det är ett nytt upphängningssätt som gör det lättare att sätta upp och ta ner dem och dessutom skyddar trädstammarna mot upphängningsskador.

Om nu fåglarna trivs så här pass nära vägkanterna och om den här typen av frihängande lite mer gungiga holkarna ska man nu ta reda på. De 300 holkar som hängts ut i sydvästra Skåne ska till hösten vittjas för att se hur många som flyttat in för att sedan kunna utveckla iden ytterligare.