LRF-stämman

Bönder på Sudret vill ha veterinär

LRF:s avdelningar Hoburg och Fide på Sudret vill ha en statlig veterinärstation i Hemse. Det här är något som borde finnas för att kunna garantera en bra jourverksamhet på södra Gotland, säger Andreas Jakobsson som är ordförande i Hoburgs LRF-avdelning.

- Från Fide och söderut är det 25 gårdar med mjölkproduktion och det är de gårdarna som är i störst behov av att jourverksamheten fungerar. Men det är väl andra som också är i behov av det här. Det är ju ett djurtätt område.

Idag finns det bara privata veterinärer på sudret. För dem är det svårt att få en jourverksamhet att fungera, tror Andreas Jakobsson, eftersom de då måste konkurrera om det. Dessutom är två av veterinärerna på sudret över 60 år och vill snart börja trappa ner.

Så nu har Hoburg och Fide- avdelningar i Lantbrukarnas riksförbund, LRF, skrivit en gemensam motion inför LRF Gotlands årliga regionstämma på fredag. Vad man vill är att regionstyrelsen ska arbeta för att att en statlig veterinärstation ska öppna i Hemse.

Idag är det veterinärstationen i Roma, tillsammans med en veterinär på sudret, som delar på jourverksamheten - och det fungerar inte i längden, menar Andreas Jakobsson.

- Det blir långa resor och svårt för EN veterinärstation att täcka upp hela Gotland. Och djuren måste ju få vård i tid.

Som svar på motionen har regionstyrelsen skrivit att att man har kontakter på både Jordbruksverket och Länsstyrelsen där man diskuterar problemet.