"Farligt om man inte har kunskap"

Det krävs mycket god kunskap hos vårdpersonal och behandlingsassistenter om man vill undvika att patienter eller brukare skadas i samband med hot och våldsituationer. Det säger idag Curt Jonsson, som är instruktör på företaget Modern Arbetsteknik.

Som Upplandsnytt rapporterat de senaste dagarna så har frågan om metoden ”fysisk nedläggning” blivit aktuell, både efter en anmälan mot behandlingshemmet Vildängeln i Tärnsjö och efter att länsstyrelsen nu beslutat kartlägga hot och våldsituationer på LSS-verksamheter i länet, bland annat efter att de uppmärksammats på just nedläggningsmetoden.

Curt Jonsson säger att han sett att det finns okunskap ute i verksamheterna i Sverige.

- Vi tycker att man i vården borde undvika det så långt det nånsin går. Vi jobbar ju efter en grundidé som bygger på 60-talet tvångströja inom psykiatrin. Alltså att armarna låses framför kroppen och att man håller intill och inte håller i, säger Curt Jonsson.

- Det krävs ju en kunskap för att lyckas med detta och vi möter ju på mycket ute i Sverige där man har lärt sig polisiära grepp, alltså att man bänder upparmarna bakom och låser på olika sätt. Det är inte riktigt befogat, tycker jag.

Nu ska ju länsstyrelsen kartlägga hot och våldsituationer i LSS-verksamheter i länet, bland annat utifrån att de fått in anmälningar om nedläggningar där folk skadats. Vad tycker du om det?

- Jag tror att det behövs. Det är mycket som behöver diskuteras i det här handhavandet ute i verksamheterna, säger Curt Jonsson.