Psykiskt sjuka ska kunna få fängelse

Psykiskt sjuka brottslingar ska kunna dömas till fängelsestraff. Regeringens förslag blir verklighet trots hård kritik från flera håll. Det handlar främst om personer som var allvarligt psykiskt störda när de begick ett brott, men där störningen inte längre bedöms som allvarligt när rättegången börjar.

– Vårt förslag är ju att vi rättar till den lucka som egentligen finns i regelverket som i dag gör att den som begår ett mycket allvarligt brott, anses vara psykiskt sjuk och sedan inte behöver vård, inte får någon påföljd alls. Det är rimligt att man tar konsekvensen av sitt handlande.

– Det rättar vi då till genom att göra det möjligt att faktiskt också sätta en person, som när den begick brottet hade en psykisk störning, i fängelse. Det tycker jag är rimligt, säger justitieminister Beatrice Ask.

Enligt regeringens förslag blir det nu möjligt att döma en person som var psykiskt sjuk när han eller hon begick brottet, till fängelse.

Men enligt justitieminister Beatrice Ask ska psykiskt störda brottslingar fortfarande normalt dömas till vård.

Joachim Volckerts har 35 års erfarenhet som psykolog inom kriminalvården. Han är en av dem som är kritisk till förslaget.

– Man kan väl säga att psykiskt sjuka människor far förfärligt illa på våra fängelser, säger han.

På vilket sätt då?

– De har svårt att klara den miljön. Den är illa nog för den som är psykiskt frisk att leva i ett större svenskt fängelse. Men att vara psykiskt sjuk och leva i ett fängelse utan tillräckliga vårdresurser tycker jag är förfärligt inhumant.

Joachim Volckerts menar att förslaget inte bara drabbar de psykiskt sjuka lagöverträdarna utan också personalen inom kriminalvården.

– Det blir ju en belastning för kriminalvårdens personal att hantera de här människorna utan att de kanske har tillräcklig utbildning eller tillräckliga vårdresurser bakom sig.

Även justitieombudsmannen Mats Melin riktar skarp kritik mot förslaget.

– Min poäng är att så länge som vi har som huvudregel att psykiskt sjuka inte ska dömas till fängelse då ska ingen allvarligt psykiskt sjuk person dömas till fängelse oavsett hur allvarligt brottet är. I viktiga grundläggande frågor om brott och straff ska man ha ett principiellt förhållningssätt inte lagstifta utifrån enskilda fall, säger Mats Melin.

Psykiskt sjuka som tillfrisknar efter vård ska också hindras från att släppas ut för snabbt i frihet enligt ett annat förslag från regeringen.

– Den rättspsykiatriska vården kan villkora en utskrivning, det vill säga att man kan kräva att en person som är färdigbehandlad fortsätter att gå på kontroll eller man ser till att vederbörande tar sin medicin.

– Om de inte uppfyller det, så kan man ta in dem på sjukhuset igen. Det där tror jag kommer att vara bra för då kommer vi att ha bättre kontroll på människor som annars kanske skulle vara lite farliga i samhället eller för sig själva, säger justitieminister Beatrice Ask.

Jenny Lagerstedt
jenny.lagerstedt@sr.se

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se