Sundsvall

Giftämnen kan ha hamnat i dricksvattnet

Felkopplade vattenledningar vid avfallsförbränningen vid Korstaverket i Sundsvall gör att processvatten kan ha blandats med dricksvatten inne på Korstaverket, enligt ett pressmeddelande från Sundsvall Energi.

Det förorenade processvattnet innehåller bland annat kadmium, zink och bly. Om processvatten blandats med dricksvatten skulle sex medarbetare vid Korstaverket ha kunnat dricka detta.

Alla sex har erbjudits läkarundersökning, enligt Inger Axbrink, informationschef på Sundsvall Energi.