Torsdag 13 mars 2008 Bandy-SM, onödigt våld i vården och ohållbar köttkonsumtion

Malin som polisanmält Vildängelns behandlingshem för misshandel berättar om hur hon ”lagts ner” med våld av hemmets personal. Curt Jonsson som jobbar med att lära ut hur vårdpersonal ska agera för att hindra våld och självskador pratar mer om hur man ska agera. Veckans Pådrivarpanel består av Tuulikki Koivuinen Bylund, Masoud Kamali och Siewert Öholm. Sedan pratar vi bandy nu när bandy-SM närmar sig och Susanne Johansson på CUL tar upp problemen med köttkonsumtionen idag.