Trollhättan

16 nya företag på Högskolan Väst 2007

Förra året startades 16 nya företag av studenter på Högskolan Väst med hjälp av stiftelsen Drivhuset, som arbetar för att fler studenter ska utveckla idéer och starta livskraftiga företag och projekt. Det var dubbelt så många företag som förväntat och trenden verkar hålla i sig.

Hittills i år har sex nya företag startats.

Det är framförallt studenter på ekonomi- och dataområdet som startat eget men intresset ökar även bland de som studerar vård och hälsa.

Majoriteten av företagen är enmansföretag och drygt hälften utgörs av kvinnor.

Text: Susanne Nobel
Epost:
susanne.nobel@sr.se
Telefon: 0522-67 00 25