BTH skippar betygen i antagningen

Högskoleelever kommer att kunna antas till Blekinge Tekniska Högskola, BTH, på intervjuer iställer för på betyg när högskolan nu fått tillstånd av Högskoleverket.

Istället för att gå efter betygen så kommer elever att bedömas genom bland annat arbetsprov och intervjuer.

Det nya antagningssättet ska gälla utbildningarna Digital ljudproduktion, Digital bildproduktion och Digitala spel.

– Förmågan att uttrycka sig i bild, text eller ljud är en bättre värdemätare än betygen från gymnasiet, säger Paul Carlsson som är programansvarig för Digital bildproduktion.

Högskoleverkets tillstånd gäller antagningarna till höstterminen 2008 och 2009.