Öppningstalade på barnrättsakademin

Lika mycket pengar som vi i Europa lägger på maten till våra husdjur, lika mycket skulle det kosta att lära alla barn i världen att läsa och skriva. Det menar författaren Henning Mankell. Flickan Rosa dog i aids, 19 år gammal. Hon hade inte möjligheter att skydda sig mot sjukdomen eftersom hon inte kunde läsa.

Henning Mankell bor stora delar av året i Afrika. Med geografiskt perspektiv ser han brister i vårt eget skolsystem men också vad analfabetism kan leda till i Mocambigue.
Vi i de rika länderna borde skämmas för att vi inte har löst frågan om alla barns rätt att lära sig läsa och skriva menar Henning Mankell. För fick alla barn lära sig det så skulle de ha så mycket större möjligheter till ett bättre liv. Men vi behöver inte gå långt som till Afrika, i Sverige finns det stora behov av en bra skola för alla barn, inte bara för vissa, menar Henning Mankell.