Hamnledning skriver till regeringen

Nu skriver Umeås hamnledning till regeringen för att få bli en av de utsedda strategiska hamnarna. Långsiktigt kan det innebära att det blir dyrare för kunderna att välja Umeå hamn, befarar Curt Kristofferson, vd för Umeå hamn.

I dag trängs containrar, lyftkranar och traktorer i hamnen när två stora fartyg ska lastas. Hamnområdet i Holmsund är 92 hektar, vilket är ungefär dubbelt så stort som Umeå centrum (ca 49 hektar). Varje år använder fler än 900 fartyg hamnen.

De hamnar som blir utpekade som strategiskt viktiga får pengar av staten till t.ex. anslutande bilvägar och järnvägar. 10 hamnar i Sverige har än så länge pekats ut som strategiska av regeringen. Längs Norrlandskusten är hamnarna i Gävle, Sundsvall och Luleå utvalda. Vilket innebär att en sträcka på 50 mil är utan en viktigare hamn.

– Långsiktigt kan det innebära att det blir dyrare för kunderna att välja Umeå hamn, säger Curt Kristofferson, vd Umeå hamn.

Umeå hamn räknar med att få svar på skrivelsen till regeringen när höstbudgeten kommer i september.