örebro

Orolig för socialsekreterarnas hälsa

Arbetsmiljön på socialförvaltning Öster i Örebro är på sikt hälsofarlig. Det säger Carina Laurin Stensson som är ordförande i Akademikerförbundet SSR i Örebro län. Tidigare har vi berättat om mycket hög arbetsbelastning bland socialsekreterarna.

Se tidigare artikel: