Ny bakterie värre än sjukhussjukan

En ny sorts bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika har seglat upp som det i särklass största hotet mot sjukvården av alla vårdrelaterade infektioner.

Över 2 000 patienter drabbades förra året av så kallade ESBL-bakterier, det är dubbelt så många som fick sjukhussjukan MRSA. Det visar Smittskyddsinstitutets genomgång av inrapporterade fall 2007.

– Det här är ett bekymmersamt problem, antalet fall cirka 2 100 är ungefär dubbelt så många som MRSA-fallen, det här har ju kommit inom loppet av några år så vi är väldigt bekymrade över det här, säger Johan Struwe överläkare på Smittskyddsinstitutet.

Det var först i februari förra året som fall med så kallade ESBL-bakterier blev anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Då hade spridningen av smittan blivit så omfattande att myndigheterna ville ha en central rapportering.

Smittskyddsinstitutet håller just nu på att analysera 2007 års fall. Man kan se att smittan finns över hela landet, och att kvinnor och äldre är överrepresenterade. Så många som 100 av de drygt 2 000 ESBL-drabbade fick blodförgiftning, alltså en mycket allvarlig och livshotande infektion.

Men två tredjedelar av fallen handlar om vanliga urinvägsinfektioner. Normalt sett en nog så smärtsam, men ändå trivial sjukdom, som nu är betydlig svårare att bli av med. Vid ESBL-smitta krävs ofta intravenös antibiotikabehandling, säger Torvald Ripa, expert på området vid länssjukhuset i Halmstad.

– Då får man lägga in patienten och ge patienten dropp under några dygn för att behandla infektionen.

Hur upplever patienterna det?

– De måste ju ta det som om de fått en väldigt allvarlig infektion naturligtvis, man lägger in de på sjukhus för en vanlig urinvägsinfektion.

Experterna vet inte säkert vad ökningen av de resistenta bakterierna beror på. En del tros komma från andra länder, till exempel från Sydeuropa som är hårt drabbat.

Men den viktigaste förklaringen är den alltför frikostiga användningen av antibiotika, säger Johan Struwe på Smittskyddsinstitutet, och han befarar att problemen kommer att fortsätta att växa.

– ESBL kommer att vara ett stort problem inom den närmaste perioden och risken är ju att de plockar upp andra mekanismer så att de blir totalresistenta mot de förstahandsantibiotika som vi har tillgängliga. Än så länge finns ju preparat kvar bland det vi hittat i Sverige, men det finns ju andra rapporter från andra länder, säger Johan Struwe på Smittskyddsinstitutet.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se