Halland

Ombudsmän får gå från Byggnads

Byggnads fackavdelning måste göra sig av med var tredje ombudsman i Halland. Anledningen är att facket går med två miljoner kronor i förlust om året.

Intäkterna har minskat kraftigt sedan Byggnads efter ett EU-beslut förbjuds att ta ut den  så kallade granskningsavgiften - en avgift som facket tog ut av arbetsgivarna för byggnadsarbetare som inte var medlemmar i facket. Granskningsavgiften användes till att besöka arbetsplatser för att kontrollera bland löner och anställningsvillkor.

Byggnads försämrade ekonomi har också att göra med att många medlemmar har lämnat facket på grund av högre avgifter, berättar Hallands Nyheter.