Bostäder nästa för Fanerdun

Fanerduns planer på att bygga ett bostadsområde i Kalmar fortsätter .  Företaget har vänt sig till Boverket för att få råd om vilka regler som finns när det gäller till exempel el och brandsäkerhet.

Anledningen till att man vänder sig till Boverket är att man vill undvika missförstånd då byggingenjörer och arkitekter är kineser och inte känner till de svenska reglerna.

Fanerduns bygge av ett stort grossistcenter står fortfarande stilla