Ny resistens gäckar vården

Smittskyddsinstitutet oroas över spridningen av en ny sorts bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika.

Över 2000 patienter drabbades förra året av så kallade ESBL-bakterier. Det är dubbelt så många som fick sjukhussjukan MRSA.

Smittan finns över hela landet, kvinnor och äldre är överrepresenterade. I två tredjedelar av fallen handlar om vanliga urinvägsinfektioner.

I februari förra året blev ESBL-bakterien anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen, då hade spridningen av smittan blivit så omfattande att myndigheterna ville ha en central rapportering.

Smittskyddsinsitutet håller just nu på att analysera 2007 års fall. Man kan se att smittan finns över hela landet, och att kvinnor och äldre är överrepresenterade.

Så många som 100 av dom drygt 2000 ESBL-drabbade fick blodförgiftning, alltså en mycket allvarlig och livshotande infektion.

Men två tredjedelar av fallen handlar om vanliga urinvägsinfektioner. Normalt sett en nog så smärtsam men ändå trivial sjukdom, som nu är betydlig svårare att bli av med. Vid ESBL-smitta krävs ofta intravenös antibiotikabehandling, säger Torvald Ripa, expert på området vid länssjukhuset i Halmstad.

Experterna vet inte säkert vad ökningen av dom resistenta bakterierna beror på. En del tros komma från andra länder, till exempel från Sydeuropa som är hårt drabbat.

Men den viktigaste förklaringen är den alltför frikostiga användningen av antibiotika, säger Johan Struwe på Smittskyddsinstitutet, och han befarar att problemen kommer att fortsätta att växa.