LÄNET

Kommunerna i länet bra på miljöinköp

Kommunerna i Örebro län är bland de bästa i landet på att ställa miljökrav vid inköp. Det visar en undersökning som naturvårdsverket har gjort.

I 8 år har Örebro kommun haft en miljösamordnare som enbart arbetar med att se till så kommunens alla inköp är så miljövänliga som möjligt.

Det är bara ett fåtal andra kommuner i landet som har en sån här samordnare berättar Leif Ekström som är upphandlingschef i Örebro kommun. Han berättar också att flera kommuner i landet nu är intresserade av en den här typen av miljösamordnare och tar inspiration från Örebro kommuns modell.