Krävs bättre tillsyn av fosterbarn

Samhället behöver ha bättre koll på hur fosterbarnen har det i familjehemmen. Det menar Rädda Barnens Anna Frenning, en av föreläsarna på Barnrättsakademin som pågår just nu i Örebro.

Rädda Barnen har pratat med många fosterhemsplacerade barn men också haft kontakt med ungdomar via internetsighten Lunarstorm. Dom allra flesta har det bra men en liten grupp pratar om övergrepp och vanvård. Därför behöver tillsynen bli bättre. -Barn som bor i familjehem efterlyser också mer inflytande över sin placering och vuxna måste lyssna på dem, menar Anna Frenning på Rädda Barnen.