Ny resistent bakterie oroar

Smittskyddsinstitutet oroas över spridningen av en ny sorts bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika.

Över 2000 patienter drabbades förra året av så kallade ESBL-bakterier - det är dubbelt så många som fick sjukhussjukan MRSA.

Smittan finns över hela landet och kvinnor och äldre är överrepresenterade. I två tredjedelar av fallen handlar det om vanliga urinvägsinfektioner som blir mycket svårbotade.

Vid ESBL-smitta är risken stor att drabbas av blodförgiftning och för att bli av med smittan krävs ofta intravenös antibiotikabehandling.