Stort intresse börja sälja nikotinläkemedel

Närmare 80 butiker i Göteborg vill börja sälja nikotinläkemedel, som tuggummi eller plåster.

Så många anmälningar har Sociala resursförvaltningen fått in från intresserade butiker.

Sedan första mars är det fritt fram att sälja nikotinläkemedel.

Det har gått snabbt från det att riksdagen klubbade igenom den nya lagen till att den började gälla.

Kommunstyrelsen beslöt igår att stadsdelsnämnderna ska sköta tillsynen av försäljningen, liksom de redan gör när det gäller folköl och tobak.