Böter för bullrig restaurang på Avenyn

Restaurang Bryggeriet i Göteborg döms av miljödomstolen att betala ett vite på 100 000 kronor för att man spelat för hög musik.

I september 2006 krävde Göteborgs miljönämnd vid vite att krogen skulle sänka ljudnivårerna så att närboende inte blev störda, men vid två mättillfällen förra året var det fortfarande för högt, enligt nämnden.

Bryggeriet tänker överklaga domen.

Nattklubbschefen säger till Västekot att man hela tiden rättat sig efter miljönämnden och investerat i utrustning för att hålla nere ljudnivåerna.

Restaurangen kommer dessutom att förstärka glasfasaden ut mot Avenyn för att minska störningarna.