Nytt hot mot järnvägslinjer

Banverket fick på torsdagen regeringens uppdrag att se över vilka järnvägssträckor i Sverige som är olönsamma  och som i förlängningen skulle kunna läggas ner.

Bland de linjer som kan vara hotade finns flera i Kalmar Län. Banverket ska presentera sin lista i juni.

Enligt tidigare bedömningar inom banverket behöver man lägga ner 75 mil järnväg, om inte regeringen skjuter till nya pengar.