Tuffa besparingar väntar Karlskrona

Karlskrona kommun måste spara 90 miljoner kronor. Det visar den ekonomiska analys som Sveriges kommuner och landsting lade fram för kommunen på torsdagen.

För närvarande vet man inte varifrån pengarna ska tas, men i ett första steg ska barn- och äldreomsorgen ses över.

Det eftersom de verksamheterna sticker ut som särskilt dyra områden.

Kommunstyrelsens ordförande K-G Svensson (m) säger att han inte kan utesluta uppsägningar inom de områdena.

Vill inte höja skatten
Utöver rejäla besparingar har SKL också pekat på skattehöjningar som en nödvändig åtgärd för Karlskrona kommun.

Men det tycker däremot inte KG Svensson är rätt väg att gå och han säger att han lovar att det inte kommer bli några skattehöjningar.

Kärnan i SKL:s analys är att Karlskroan kommun har en betydligt sämre ekonomi än andra jämförelsebara kommuner.

I analysen har man kommit fram till att Karlskrona kommun har högre kostnader för många verksamheter än andra kommuner, och då framför allt inom äldre- och barnomsorgen.

90 miljoner måste sparas
Nu måste det alltså till kraftiga besparingar inom kommunen. Mellan 75 och 90 miljoner kronor måste sparas in under den här mandatperioden, alltså fram till 2010.

Sveriges Kommuners och landstings rapport om Karlskrona kommuns ekonomi ger en dyster bild av läget.

Ekonomin är helt enkelt mycket svag och dessutom anser SKL att kommunen måste blir betydligt bättre på att hantera sina pengar och ändra sin organisation för att åstadkomma det.

– Ett första steg är att kommunchefen nu ska få större befogenheter att fatta beslut, säger KG Svensson (m).

Skattehöjning nödvändig enligt SKL
I rapporten framgår att en del av kostnaderna i kommunen har framstått som lägre i kommunens redovisning än vad de i själva verket har varit.

KG Svensson (m) vet inte vad det beror på.
– Vi har inte kunnat kontrollera detta, det är någon form av misstag.

SKL anser att det också är nödvändigt för Karlskrona kommun att höja skatten. Men det lovar KG Svensson (m) inte blir av:

– Det är ett löfte från min sida, att jag inte vill vara med om skattehöjningar, det ger ingen effekt, säger han.

Hoppas på bred uppgörelse
Istället blir det alltså besparingar.

Att ekonomin varit dålig har man känt till tidigare. men under den pågående mandatperioden så har man hittills haft svårt att få politisk majoritet för att få igenom förslag på besparingar.

Men nu hoppas KG Svensson (m) på uppgörelser över blockgränserna:

– Nu har vi ett bra underlag för att ta nästa steg mot en bred uppgörelse och jag hoppas vi lyckas, säger han.

Therese Jacobson
therese.jacobson@sr.se