Strängnäs

Rapport offentlig efter ryktesspridning

Strängnäs kommun har efter två år nu offentliggjort en tidigare hemligstämplad rapport om påstådda ekonomiska oegentligheter i Strängnäs bostadsbolag. Det gäller uppgifter till kommunledningen om stölder och mutbrott inom Strängnäs bostadsbolag mellan 2004 och 2005. Kommunen har valt att offentliggöra rapporten, efter att uppgifterna spridits i kommunen och påståendet om att kommunen skulle ha sopat frågan under mattan.

Uppgifterna om de ekonomiska oegentligheterna från kommunledningen handlar bland annat om att den tekniska chefen ska ha gynnat ett företag i Södertälje i samband med en upphandling av larm och bevakning. Det skulle bero på personliga kontakter mellan chefen och företaget och att han själv köpt privata larm från samma firma.

Ett annat påstående, som utreddes, är uppgifter från en Peab-tjänsteman om att han varit hemma och målat i den tekniska chefens privatbostad och att kostnaderna hade fakturerats Strängnäs bostadsbolag och redovisats som en del i ett projekt, på uppmaning av Peab-tjänstemannens chef.

I det fallet menar revisorerna, i den utredning som nu offentliggjorts, att det i bostadsbolagets redovisning är omöjligt att styrka att en förmån, muta, uppstått. Kommunen polisanmälde inte saken, eftersom uppgiftslämnaren inte ville vittna, vilket gjorde att kommunen bedömde att det skulle vara svårt att bevisa att ett brott begåtts. I samtliga fall menar kommunen att det inte gått att bevisa att ett brott begåtts.

Kommunen har efter utredningens rekommendationer skärpt rutinerna och internkontrollen och kommunchefen Jan Heimdahl säger att kommunen inte sopat något under mattan, utan valt att sekretessbelägga utredningen med hänsyn till de inblandade.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se