Gratis på ungdomsmottagningen

Det blir gratis att besöka länets ungdomsmottagningar från den första april. I dag tar mottagningarna emot patienter upp till 25 år - men bara de under 20 har fått gratis vård.

Nu ändras detta efter ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt landstinget görs detta för att underlätta administrationen.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har också beslutat att införa en schablonersättning för omkostnader vid äggdonation, i stället för de olika ersättningar för inkomstbortfall, resekostnader och liknande som hittills använts.

Schablonbeloppet blir 3 000 kronor per donationstillfälle.