bollnäs

Lägenhet - en hjälp för skolelever

Elever på Gärdesskolan i Bollnäs som inte klarar den vanliga undervisningen får nu extra stöd. Skolan har hyrt en lägenhet i närheten där extra resurser sätts in för eleverna. Verksamheten kallas för lilla Gärdet och där får eleverna en chans att lyckas.

I lägenheten får eleverna undervisning i en lugn miljö med många vuxenkontakter.

Hittills är det ingen elev som tackat nej till erbjudandet att gå i lilla Gärdet, och varje fredag utvärderas insatserna för att se hur det går och om något måste förändras.

Målet är att varje elev ska kunna återvända till den ordinarie undervisningen.