Papperslös folkbokföring oroar

Landets släktforskare oroas nu över att all folkbokföringsdata i Sverige endast lagras i digital form i datorer. Man menar att vårt gemensamma minne riskerar att gå förlorat.

Fram till år 1991 sköttes folkbokföringen av Svenska Kyrkan på papper, i till exempel dödsbok eller födelsebok.

Nu är det Skatteverket som lagrar uppgifterna i sitt datasystem.

Det oroar Sven Olby i Västerås Släktforskarklubb:

- Det är ju en väldig fara med det hela om hela datasystemet slås ut, vilket det alltid finns en risk att det gör. Det vet ju vi som har datorer hemma, det kraschar ju alltid.

- Nu säger de att de har backup på materialet. Men vi vet ju aldrig, det kan ju komma en neutronbomb eller något liknande och slå ut allt elektroniskt, säger Sven Olby till P4 Västmanland.

I slutänden är det Riksarkivet som ska bevara vårt gemensamma minne i Sverige.

Martin Utvik, som arbetar på Riksarkivets tillsynsenhet, håller inte med om att det är någon fara för att uppgifterna hos skatteverket skulle kunna förstöras.

Men släktforskaren Sven Olby är ändå oroad, speciellt för de kommande generationerna.

- Vi skulle ju bli ett historielöst samhälle. Vi skulle inte kunna knyta ihop 2000-talet med 1900-talet på något sätt.

- När vi som är lite äldre har gått bort och det inte finns någon att fråga kommer inte barnen kunna hitta sina anor, säger Sven Olby till P4 Västmanland.