Karlstad

Det blir höghus på Bryggudden i Karlstad

Efter lång debatt i kommunfullmäktige står det nu klart att det blir ett 51 meters höghus på Bryggudden i Karlstad.

Efter votering vann majoritetens förslag och fullmäktige beslutade att anta detaljplanen för det nya området i inre hamn.
Centern vill inte ha någon bebyggelse alls på udden och kristdemokraterna var emot höghuset, men inte emot övrig bebyggelse.