SKÖVDE

Afghansk flykting får ny chans

Fallet med den afghanske flyktingen Serajdin Rajabi ska nu prövas av högsta juridiska instans.
Saken som ska prövas är om han kan avvisas till Afghanistans huvudstad Kabul eller om det allmänna läget där är så pass oroligt att han ska få en ny chans att stanna i Sverige.

Sedan tidigare har Migrationsdomstolen slagit fast att Serajdin Rajabi inte kan återvända till hemprovinsen, där det är alltför oroligt, men det är inga problem att sända honom till huvudstaden Kabul, trots att han inte har några kontakter där.

Men våldet ökar allt mer även i Kabul, och det som gör fallet unikt är att Migrationsöverdomstolen för första gången ska pröva om det är möjligt att avvisa den 20-årige flyktingen dit, eller om risken bedöms vara för stor att han utsätts för våld.

Serajdin Rajabis advokat Fredrik Almer i Skövde tror att hans klient har goda möjligheter.
- Jag tror och hoppas att Migrationsöverdomstolen kommer fram till att säkerhetssituationen i Kabul fortfarande är osäker och att den behöver utredas mer.

Skulle avvisningen stoppas skulle det kunna hjälpa andra afghanska asylsökande med liknande bakgrund.

Fredrik Almer menar att Serajdin Rajabi har flera skäl att känna oro inför en eventuell avvisning till Kabul.
- Han har en etnisk och kulturell bakgrund som gör att hans situation blir speciell om han skulle flyttas till Kabul.