Åderförkalkningens mekanismer och gener kartlagda

Ett nyupptäckt nätverk av gener kan skydda mot åderförkalkning. Generna har kartlagts av en grupp forskare på Karolinska Institutet. Och gruppen har i musförsök också upptäckt en kritisk punkt där åderförkalkningen blir riktigt farlig. De här upptäckterna kan bädda för helt nya behandlingar.

Man börjar bygga på anlagen för åderförkalkning redan i tonåren. Fetaktiga strimmor i blodkärlens väggar hårdnar och växer till sig ju äldre man blir. Till slut, med åldern, bildas gulaktiga feta förändringar i blodkärlen. De kallas för plack, och det är när de spricker och bildar en propp som man kan drabbas av hjärtinfarkt eller stroke. Det farliga LDL-kolesterolet som finns i blodet spelar en viktigt roll när placken bildas.

Nu har forskarna hittat ett nätverk av 37 gener, som reglerar LDL-kolesterolet i blodet, och om man kan styra det kan man hindra de farliga placken från att bildas, säger Johan Björkegren som är docent i molekylär medicin på Karolinska Institutet.

– Det vi har upptäckt är att det inte sker linjärt, utan att den här utvecklingen först går väldigt långsamt. Men plötsligt, under en relativt kort period, så utvecklas de här placken och växer till snabbt. Sänker man kolesterolet innan den här utvecklingen blir det aldrig de här avancerade placken, som de kallas, säger Johan Björkegren.

Idag försöker man sänka kolesterolhalten med bra kost och motion, eller med mediciner. Men i framtiden kan den här upptäckten ge en ny typ av behandling, om man hittar funktionen som styr de här generna, säger Johan Björkegren.

– Och den blir då väldigt intressant att reglera med hjälp av ett läkemedel, som kan reglera åderförkalkningen eller rentav förhindra den, utan att man behöver gå via LDL-kolesterolet. Då skulle många fler kunna behandlas.

Studien publiceras idag i tidskriften PLoS Genetics.

Elsa Helin