LRF ifrågasätter allemansrätten

Styrelsen för LRF i länet anser att den kommersiella bärplockningen i länet passerat gränsen för vad som kan anses godtagbart.

Till LRFs stämma i Skellefteå nästa vecka har två motioner lämnats in med krav på att problemet med den kommersiella bärplockningen tas upp.

Motionärerna, från Vindeln respektive Sorsele, pekar på att säkerheten för bärplockarna riskeras när de befinner sig i områden där jakt bedrivs. Andra negativa effekter är exempelvis nedskräpning i skogen.

Verksamheten i markerna drivs med hänvisning till allemansrätten.