Många små barn sitter osäkert i bilen

Små barn ska sitta bakvända i bilen, men många föräldrar äventyrar deras säkerhet.

Vid en undersökning med 288 förskolebarn som NTF-förbunden i Västra götaland gjort utanför förskolor sattes nästan 40 procent av barnen i bilen i färdriktningen istället.

Fastän det utgör en större risk för barnen vid kollision och hastiga inbromsningar eftersom de har så tunga huvuden och svaga nackar.

Först vid 4-5 årsåldern är barns nackar så pass utvecklade att de kan sitta rättvända i bilen.