Nordmaling

Vindkraftspark planeras

En vindkraftpark med ca 40 vindkraftverk planeras av sex markägare på Stenberg strax söder om Nyåker i Nordmalings kommun. Tänkbar årsproduktion kan bli 292 GWh. Under våren ska vindmätningar göras.

Området är av Länsstyrelsen utsatt som möjligt område av Riksintresse för vindkraft. Samma område är också Riksintresse för rennäringen, men ett fruktbart samarbete är möjligt anser Per-Gunnar Israelsson, Åsele,som är Initiativtagare och ansvarig för förprojekteringen.