Motala

Klart för privatisering av lasarett

Allt är nu klart för en privatisering av Motala lasarett. Landstinget har tagit fram en kravspecifikation som ska ligga till grund för upphandlingen.

En fjärdedel av medarbetarna på lasarettet omfattas av privatiseringen som nu ska göras av bland annat ortopedi- kirurgi- och kvinnosjukvård.

Vid årsskiftet ska det nya bolaget ta över verksamheten, enligt landstingets plan.