KARLSBORG

Klirr i kassan för 2007

Karlsborgs kommun hade ett bra år förra året när det gäller ekonomin.
Enligt kommunalrådet Kjell Sjölund fick kommunen ett överskott på nästan 18,5 miljoner kronor - drygt tiotalet miljoner kronor mer än beräknat.

Orsaken till överskottet är enligt kommunalrådet bland annat ökade skatteintäkter och försäljning av kommunens fastigheter.

Fortfarande dras dock kommunens socialnämnd med en dålig ekonomi.