Skogen måste röjas

Tvåtusen skogsägare i norrbotten kommer den närmsta tiden att få brev av skogsstyrelsen som uppmanar skogsägarna att röja bland ungskogen.

Joel Lundberg jobbar vid skogsstyrelsen, Pite Älvsdals distriskt och han är bekymrad över situationen i skogarna.

- Det är ett jätteproblem. Vi har ett akut röjningsbehov. Vi ska ju odla värdefull skog och kvalitetstimmer. Men det funkar inte då man inte röjer i ungskog.

Röjning ska utföras när skogen är 2-4 meter hög. Eftersom röjningen varit eftersatt i flera år bedömer Skogsstyrelsen att minst 50 000 hektar måste röjas i Norrbottens län de närmaste tre åren.

- Om man inte röjer får man inte det värdefulla virket man vill ha. Det blir bara klena stammar och det blir därmed inget värde på skogen.

Att inte röja i skogen innebär stor ekonomisk förlust för både industrin och den enskilda skogsägaren.

- Det borde ligga ett intresse hos var och en att det röjs i deras skogar. Men det finns inte nog med kunskap och nu är det en annan generation som inte vet hur man ska göra. Det säger Joel Lundberg vid Skogsstyrelsen.