Berg

Gamla får vänta för länge på boende

Fyra äldre personer i Bergs kommun som har rätt till en plats på ett äldreboende har inte fått flytta. Den som har väntat kortast tid på sin nya bostad har väntat i ett helt år.

Nu vill Länsstyrelsens sociala enhet att Bergs kommun ska betala en avgift, en sorts böter. Den totala summan blir på över två miljoner kronor om Länsrätten beslutar som länsstyrelsen vill.

Kommunerna ska inte kunna tjäna pengar på att inte ge invånarna det som dom behöver och har rätt till.

Avgiften motsvarar vad en plats i särskilt boende skulle ha kostat för fyra personer under ett år och har räknats upp med 25 procent just för att säkra att man inte tjänat på förhalningen.

Det är Länsrätten som beslutar om avgiften. Men innan dess får kommunen en chans att förklara sig.