2007 starkt genteknikår

Kopplingen mellan gener och sjukdomar var ett område där det skedde mycket stora framsteg förra året. Det konstaterar Gentekniknämnden som igår kom med sin rapport där de sammanfattar året.

-Man har lite känslan av att det här är året då proppen gick ur, säger Henrik Brändén har varit med och tagit fram rapporten. I början av året kände man till något eller några tiotal gener som var med och påverkade risken för en del av de här sjukdomarna. Men vid årets slut så hade man nog hittat åtminstone hälften av de genetiska delförklaringarna till de stora folksjukdomarna som åstadkommer mycket lidande och många människors död i de rika västländerna, säger Henrik Brändén.

Exempel på sjukdomar som har kopplats tll särskilda gener är diabetes typ 1 och 2, många olika cancerformer, astma, hjärt- och kärlsjukdomar och Alzheimers sjukdom.

Också inom stamcellsforskningen gjordes stora framsteg förra året, konstaterar Gentekniknämnden, men genforskningen gick också starkt framåt utanför medicinområdet, bland annat när det gäller växtförädling.

Ett dagsfärskt exempel på det omådet är att forskare nu har hittat den gen som reglerar formen och storleken hos tomater. Det rapporterar tidskriften Science idag.

Özgür Karlidag