Fårägare åtalsanmäld för djurplågeri

Den fårägare i Pajala kommun som blivit fråntagen sina får efter att tio döda får hittades på gården får inte tillbaka de tolv levande djuren. Länsstyrelsen har beslutat att förbjuda fårägaren att ha får eller andra klövdjur.  Fårägaren är också åtalsanmäld för djurplågeri.

I länsstyrelsens beslut står det att fårägaren allvarligt försummat tillsynen av fåren och att länsstyrelsen därför finner det motiverat att förbjuda fårägaren att ha klövdjur.

Plan- och miljöenheten i Pajala kommun beslutade den 25 februari att omedelbart omhänderta tolv får efter att de gjort inspektion hos fårägaren.

Vid en inspektion fann miljöinspektören de tio döda får varav ett var fastfruset i marken bland de levande, de andra nio död låg i ett anslutande utrymme fullt synliga. De levande fåren hade inte tillgång till mat, det som fanns var en frusen möglig ensilagebal som fanns bakom ett trästaket och fårens försök att nå maten hade gjort att de fått sår på nosarna. Något vatten fanns inte heller vid inspektionsbesöket.

Fårägarens förklaringar till omständigheterna vid besöket var att de döda fåren som låg i det anslutande utrymmet hade avlivats på grund av juverinflammationer och dåliga tänder. Ett lamm hade dött på grund av diarré och en bagge hade avlivats på grund av ålder. Inget av fåren hade dött av undernäring eller svält. Vid inspektionen var de får som ännu var vi liv magra och det förklaras med att de tidigare hade haft diarré och inte hunnit lägga på hullet.

Miljöinspektörerna har också vid ett flertal tillfällen försökt att nå djurägaren , både innan inspektionen och efter, men utan att lyckas. Redan i November inleddes kontakterna med djurägaren som inte gick att komma i kontakt med. Till slut begärdes handräckning av polisen i Pajala och den 25 februari 2007 gjordes inspektionen där de tio döda fåren hittades tillsammans med 12 magra men levande får som inte hade tillgång till mat eller vatten.

Ärendet skickades sedan vidare till länsstyrelsen som skulle besluta om fårägaren skulle få tillbaka sina djur. På måndagseftermiddagen kom beskedet att djurägaren inte får tillbaka fåren men också förbjuds att i framtiden ha hand om klövbärande djur.